www.bip.gov.pl

Z przykrością informuję, że w dniu 25 czerwca 2015 r. zmarł emerytowany not. Stanisław Serafin. Przed reprywatyzacją notariatu – Kierownik, a następnie Dyrektor Państwowego Biura Notarialnego w Gliwicach. Wielki społecznik, szczególnie oddany sprawie Polskiego Notariatu. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej i członkiem pierwszego Zarządu Stowarzyszenia. Należał do grupy inicjatywnej, pracującej nad reprywatyzacją notariatu. Kilkakrotnie uczestniczył we władzach samorządu notarialnego, jako członek Krajowej Rady Notarialnej i członek Rady Izby Notarialnej w Katowicach. Jemu, jako pomysłodawcy i współtwórcy, polscy notariusze zawdzięczają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent-Life”, w którym aż do przejścia na emeryturę działał jako członek Rady Nadzorczej. Był twórcą i wieloletnim Redaktorem Naczelnym Biuletynu Izby Notarialnej w Katowicach. Uczył i wychowywał młodych notariuszy.

W czasie swojej kariery zawodowej został kilkakrotnie odznaczony odznaczeniami państwowymi, lokalnymi i korporacyjnymi, między innymi – Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskimi i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Samorządu notarialnego RP”.

Pogrzeb odbędzie się 1 lipca 2015 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. o godz. 9.30 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach (ul. Daszyńskiego 2), a o godz. 14.00 przeniosą się na Cmentarz Centralny w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120.

Prezes
Rady Izby Notarialnej w Katowicach
/-/ not. Adam Sadowski


Witam na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Izby Notarialnej w Katowicach. Niniejszy serwis internetowy jest praktyczną realizacją postanowień Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji PublicznejMam nadzieję, że ta forma udostępniania informacji okaże się Państwu pomocna.

Prezes Rady Izby Notarialnej
w KatowicachIzba Notarialna w Katowicach powstała w 1992 roku i zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie skupia wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie notarialne w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Organami Izby są:

  • Walne Zgromadzenie Notariuszy,
  • Rada Izby Notarialnej.

Izba Notarialna w Katowicach wraz z pozostałymi izbami oraz Krajową Radą Notarialną tworzą samorząd notarialny. Przynależność notariuszy do samorządu jest obowiązkowa.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-09 13:00
Ostatnia zmiana:Marta Sosada2015-06-29 13:26
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 12:00

RIN - Strona główna | KRN - Krajowa Rada Notarialna | Ogólnopolska wyszukiwarka notariuszy

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.20 s.